KVSAA
Plastični radijalni ventilator

Plastični radijalni ventilator sa unapred zakrivljenim lopaticama. Kućište i radno kolo su napravljeni od polipropilena PP. Postoji nekoliko veličina na raspolaganju.
Protok vazduha: 12500m3/h
Maksimalno povećanje ukupnog pritiska: 3600Pa
Maksimalna radna temperatura: 60°C

KVSAA 20:

 

KVSAA 20
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
300
102
89
0,55
0,75
2900
74
15
23
350
83
400
101
77
450
97
67
76
500
95
58
550
92
47
600
88
36

 

 

 

KVSAA 25:

 

KVSAA 25
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
450
151
137
1,1
1,5
2900
78
19
29
500
154
600
158
134
720
160
125
80
900
154
99
1000
148
80
1100
137
56

 

 

 

KVSAA 30:

 

KVSAA 30   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
350
48
44
0,55
0,75
1450
70
19
30
600
51
40
850
44
22
71
650
183
170
1,1
1,5
2900
81
20
720
189
173
1100
198
161
1,5
2
83
26
40
1700
175
85
2,2
3
29

 

KVSAA 30   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
400
54
49
0,55
0,75
1450
70
19
30
720
57
41
1000
47
16
72
800
218
198
1,5
2
2900
81
26
40
1100
231
193
2,2
3
83
29
1500
228
159
2000
188
63
3
4
85
34
50

 

 

 

KVSAA 35:

 

KVSAA 35   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
500
61
56
1,1
1,1
1450
71
31
46
900
67
52
73
1300
61
29
1000
250
231
2,2
2,2
2900
85
34
1300
265
233
2000
270
197
3
4
87
39
56
2700
240
106
4
5,5
88
55
81

 

KVSAA 35   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
650
77
69
1,1
1,5
1450
71
31
46
1100
78
55
73
1600
64
16
1300
340
308
3
4
2900
85
39
56
1800
350
290
4
5,5
87
55
81
2500
330
215
5,5
7,5
61
96
3300
258
55
7,5
10
89
64

 

 

 

KVSAA 42:

 

KVSAA 42   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
1000
93
84
2,2
3
1450
75
51
68
1300
96
81
1600
97
75
1800
96
68
77
2000
93
59
2200
89
47
2400
84
34

 

KVSAA 42   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
1100
107
97
2,2
3
1450
75
51
68
1300
110
95
1600
113
91
1800
85
77
2200
109
67
2500
103
48
2700
98
34

 

 

 

KVSAA 50:

 

KVSAA 50   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
1500
128
118
3
4
1450
77
88
99
1800
133
119
2300
137
115
2600
138
109
79
3000
136
97
3500
131
77
4000
122
52
4
5,5
80
98
124

 

KVSAA 50   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
1800
155
141
2,2
3
1450
77
83
99
2000
157
140
2500
161
135
3
4
79
88
3000
122
3500
157
104
4
5,5
80
98
124
4000
150
80
4600
134
42

 

 

 

KVSAA 60:

 

KVSAA 60   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
1700
80
73
1,5
2
950
73
116
133
3000
85
66
75
4600
74
30
2,2
3
132
158
2600
186
172
4
5,5
1450
78
4000
199
165
5,5
7,5
143
173
5000
198
146
7,5
10
80
157
7000
173
72
11
15
83
196
248

 

KVSAA 60   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
2000
92
83
1,5
2
950
73
116
133
3500
98
72
2,2
3
75
132
158
5000
86
34
3
4
76
143
173
3100
220
200
5,5
7,5
1450
78
4500
230
187
7,5
10
80
157
6000
225
151
11
15
82
196
248
8000
190
55
84

 

 

 

KVSAA 70:

 

KVSAA 70   50/125
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
2600
104
96
2,2
3
950
75
166
192
5000
111
84
4
5,5
77
186
207
7500
92
31
5,5
7,5
79
191
218
4000
246
229
7,5
10
1450
84
207
6000
265
227
11
15
85
230
282
8000
268
198
15
20
87
247
297
11500
220
80
18,5
25
90
264
357

 

KVSAA 70   55/145
Q
m3/h
Ht
mmH20
Hs
mmH20
kW
HP
g/min
rpm
dB (A)
kg
kg
EEx-d
3100
123
112
3
4
950
75
177
207
5000
130
103
5,5
7,5
77
191
218
8000
105
35
7,5
10
79
237
282
4500
291
269
11
15
1450
84
230
7000
315
262
15
20
85
247
297
9000
310
220
18,5
25
87
264
357
12500
250
85
30
40
90
343
442

 

 

  • Opšta oblast
    Ventilacija  .
  • Uža oblast
    Industrijska ventilacija  .
  • Naziv
    KVSAA Plastični radijalni ventilator  .
Povezani downloadovi:


AVIT d.o.o.  •   Novosadski put 62, 21203 Veternik
Tel: +381 21 64-10-160  •  +381 21 820-416  •  381 21 820-681  •  Fax: +381 21 64-10-159


AVIT d.o.o.  •   Bulevar Arsenija Čarnojevića 70, 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 3122-559


Sva prava zadržana. Tehnički podaci, slike i crteži objavljeni na našim stranicama su isključivo informativnog karaktera. Slike na sajtu su ilustracije. O tačnim podacima se možete informisati kod naših inženjera. Zadržavamo pravo promene podataka.

Copyright © 2010 Avit d.o.o.